ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ‘ਤੇ ਟਰੋਮਾ ਸੈਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ-ਬ੍ਰਹਮ ਮੋਹਿੰਦਰਾ

Mohali Punjab


ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ‘ਤੇ ਟਰੋਮਾ ਸੈਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ-ਬ੍ਰਹਮ ਮੋਹਿੰਦਰਾ

Leave a Reply