ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਦਫਤਰ ‘ਚ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼,ਲਿਖਿਆਂ ਧਮਕੀ ਭਰਿਆਂ ਪੱਤਰ(ਵੀਡੀਓ)

Gurdaspur Punjab


ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਦਫਤਰ ‘ਚ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼,ਲਿਖਿਆਂ ਧਮਕੀ ਭਰਿਆਂ ਪੱਤਰ(ਵੀਡੀਓ)

Leave a Reply