ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ‘ਚ ਹੱਡੀਅਾ ਦੇ ਕੈਲਸੀਅਮ ਦਾ ੲਿਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਚੈਕਅਪ ਕੈਂਪ ਦਾ ਕੀਤਾ ਅਯੋਜਨ

Amritsar Punjab


ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ‘ਚ ਹੱਡੀਅਾ ਦੇ ਕੈਲਸੀਅਮ ਦਾ ੲਿਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਚੈਕਅਪ ਕੈਂਪ ਦਾ ਕੀਤਾ ਅਯੋਜਨ

Leave a Reply