ਹੈਵਾਨ ਚਾਚੀ ਵੱਲੋ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼(ਵੀਡੀਓ)

Faridkot Punjab


ਹੈਵਾਨ ਚਾਚੀ ਵੱਲੋ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼(ਵੀਡੀਓ)

Leave a Reply