ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਖਣ ਅਤੇ ਖੇਡਾ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਕ੍ਰਿਕੇਟ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ

Firozpur Punjab


ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਖਣ ਅਤੇ ਖੇਡਾ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਕ੍ਰਿਕੇਟ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ

Leave a Reply