ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ”ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਘ” ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਫ਼ਿਲਮ ਪ੍ਰਡਿਊਸਰ ਤੇ ਚੈਕ ਬਾਊਂਸ ਹੋਣ ਦੇ ਲਾਏ ਆਰੋਪ(ਵੀਡੀਓ)

Amritsar Punjab


ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ”ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਘ” ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਫ਼ਿਲਮ ਪ੍ਰਡਿਊਸਰ ਤੇ ਚੈਕ ਬਾਊਂਸ ਹੋਣ ਦੇ ਲਾਏ ਆਰੋਪ(ਵੀਡੀਓ)

Leave a Reply