ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦੇ ਚਲਦੇ ਬੰਦ ਪਈ ਤਾਗਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮਜਦੂਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ(ਵੀਡੀਓ)

Faridkot Punjab


ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦੇ ਚਲਦੇ ਬੰਦ ਪਈ ਤਾਗਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮਜਦੂਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ(ਵੀਡੀਓ)

Leave a Reply