ਖਰੜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਐਸ.ਐਮ.ਓ ਦਾ ਅੋਹੁਦਾ ਡਾਂ.ਸੁਰਿੰਦਰ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ

Mohali Punjab


ਖਰੜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਐਸ.ਐਮ.ਓ ਦਾ ਅੋਹੁਦਾ ਡਾਂ.ਸੁਰਿੰਦਰ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ

Leave a Reply