ਨੈਸ਼ਨਲ ਖੇਡਾਂ ‘ਚ ਅੰਕਿਤਾ ਪਾਠਕ ਰਹੀ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ,ਜਿੱਤੇ ਦੋ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ

Nabha Punjab


ਨੈਸ਼ਨਲ ਖੇਡਾਂ ‘ਚ ਅੰਕਿਤਾ ਪਾਠਕ ਰਹੀ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ,ਜਿੱਤੇ ਦੋ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ

Leave a Reply