ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 25 ਤੋ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਜਿੱਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੀਟ

Amritsar Punjab


ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 25 ਤੋ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਜਿੱਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੀਟ

Leave a Reply