ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 22 ਤੋ ਜੇ.ਪੀ ਨਿਊਜ ਦੇ ਮੁਖ ਸੰਪਾਦਕ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਿਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਖਾਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ

Amritsar Punjab


ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 22 ਤੋ ਜੇ.ਪੀ ਨਿਊਜ ਦੇ ਮੁਖ ਸੰਪਾਦਕ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਿਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਖਾਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ

Leave a Reply