ਆਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ‘ਚ ਪਇਆ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾ, ਕਾਇਆ ਨੇ ਪਾਈ ਪਹਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟ

Amritsar Punjab


ਆਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ‘ਚ ਪਇਆ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾ, ਕਾਇਆ ਨੇ ਪਾਈ ਪਹਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟ

Leave a Reply