19 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੇਂਟ ਸੋਲਜ਼ਰ ਇਲੀਟ ਕਾਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ ਨੇ ਸਲਾਨਾ ਇਨਾਮ ਵੰਡ ਸਮਾਰੋਹ ਮਨਾਇਆ

jandiala Punjab


19 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੇਂਟ ਸੋਲਜ਼ਰ ਇਲੀਟ ਕਾਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ ਨੇ ਸਲਾਨਾ ਇਨਾਮ ਵੰਡ ਸਮਾਰੋਹ ਮਨਾਇਆ

Leave a Reply