ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 34 ਦੀਆਂ ਗਲਿਆ ਟੁਟਿਆ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਲੋਕਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ !!! ਤੇ ‘ਆਪ ਪਾਰਟੀ’? ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ

Amritsar Punjab


ਰਡ ਨੰਬਰ 34 ਦੀਆਂ ਗਲਿਆ ਟੁਟਿਆ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਲੋਕਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ !!! ‘ਆਪ ਪਾਰਟੀ’?

Leave a Reply