ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟਣ ਕਰਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਠੱਪ(ਵੀਡੀਓ)

Firozpur Punjab


ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟਣ ਕਰਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਠੱਪ(ਵੀਡੀਓ)

Leave a Reply