ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 65 ‘ਤੋ ਭੋਲੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ

Amritsar Punjab


ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 65 ‘ਤੋ ਭੋਲੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ

Leave a Reply