ਲੜਕੀ ਦੇ ਜਨਮ ਤੇ ਦੋ ਗਰੁੱਪਾ ‘ਚ ਜਬਰਦਸਤ ਹੋਈ ਲੜਾਈ,ਇੱਕ ਅੋਰਤ ਤੇ ਅਾਦਮੀ ਨੂੰ ਲਗਿਆ ਬੁਰੀ ਤਰਾ ਸੱਟਾ

Punjab Tarn Taran Sahib


ਲੜਕੀ ਦੇ ਜਨਮ ਤੇ ਦੋ ਗਰੁੱਪਾ ‘ਚ ਜਬਰਦਸਤ ਹੋਈ ਲੜਾਈ,ਇੱਕ ਅੋਰਤ ਤੇ ਅਾਦਮੀ ਨੂੰ ਲਗਿਆ ਬੁਰੀ ਤਰਾ ਸੱਟਾ

Leave a Reply