ਆਖਿਰ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਕਿਉ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੱਡ ਰਿਹਾ ਗਾਲਾਂ ?

Ludhiana Punjab


ਆਖਿਰ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਕਿਉ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੱਡ ਰਿਹਾ ਗਾਲਾਂ ?

Leave a Reply