ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਵਲੋਂ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਾਜਾਇਜ ਰੇਤਾ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ

Firozpur Punjab


ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਵਲੋਂ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਾਜਾਇਜ ਰੇਤਾ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ

Leave a Reply