ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ-ਛਾਉਣੀ ਚ ਦੌੜਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨ

Firozpur Punjab


ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ-ਛਾਉਣੀ ਚ ਦੌੜਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨ

Leave a Reply