ਸੰਤ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਖੁਨ ਦਾਨ ਕੈਂਪ ਲਾਈਆ ਗਿਆ,ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋ ਵੱਧ ਖੁੱਨਦਾਨ ਕੀਤਾ

Mohali Punjab


ਸੰਤ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਖੁਨ ਦਾਨ ਕੈਂਪ ਲਾਈਆ ਗਿਆ,ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋ ਵੱਧ ਖੁੱਨਦਾਨ ਕੀਤਾ

Leave a Reply