ਹਿੰਦ-ਪਾਕਿ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਫੋਜ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾ ਨੂੰ ਨਹੀ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨੋਕਰੀ

Firozpur Punjab


ਹਿੰਦ-ਪਾਕਿ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਫੋਜ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾ ਨੂੰ ਨਹੀ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨੋਕਰੀ

Leave a Reply