ਪ੍ਰੇਮ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਿਆ ਨੋਜਵਾਨ ,ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜਹਿਰੀਲੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਕੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆਂ

Punjab Tarn Taran Sahib


ਪ੍ਰੇਮ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਿਆ ਨੋਜਵਾਨ ,ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜਹਿਰੀਲੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਕੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆਂ

Leave a Reply