ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਕੱਪੜਾ ਵਪਾਰੀਆ ਨੇ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਨਾਰਾਜਗੀ

Punjab


ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਕੱਪੜਾ ਵਪਾਰੀਆ ਨੇ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਨਾਰਾਜਗੀ

Leave a Reply