ਜਮੀਨ ਉਪਰ ਕਬਜੇ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰਨ ਗਏ ਦੋ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ

Nabha Punjab


ਜਮੀਨ ਉਪਰ ਕਬਜੇ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰਨ ਗਏ ਦੋ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ

Leave a Reply