ਹਾਈਵੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰ ਤੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਸ ਦੀ ਆਹਮੋਂ ਸਾਹਮਣੀ ਟੱਕਰ

Barnala Punjab


ਹਾਈਵੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰ ਤੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਸ ਦੀ ਆਹਮੋਂ ਸਾਹਮਣੀ ਟੱਕਰ

Leave a Reply