ਸਵ:ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਲੱਗੇ ਬੁੱਤ ਦੀ ਗਰਦਨ ਹੋਈ ਗਾਇਬ

Nabha Punjab


ਸਵ:ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਲੱਗੇ ਬੁੱਤ ਦੀ ਗਰਦਨ ਹੋਈ ਗਾਇਬ

Leave a Reply