ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਕੈਦੀ ਵਲੋ ਕੀਤੀ ਆਤਮਹਤਿਆ (ਵੀਡੀਓ)

Nabha Punjab


ਨਾਭਾ ਮੈਕਸੀਮਮ ਸਿਕਉਰਟੀ ਜੇਲ੍ਹ ਫਿਰ ਵਿਵਾਦਾ ਵਿੱਚ ਘਿਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ
ਤਾਜਾ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਹੋਈ ਮੋਤ ਦਾ

Leave a Reply