ਹੁਣ ਬਖਸੇ ਨਹੀ ਜਾਣ ਗਏ ਮਜੀਠੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚੋ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤਸਕਰ

Amritsar Punjab


ਹੁਣ ਬਖਸੇ ਨਹੀ ਜਾਣ ਗਏ ਮਜੀਠੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚੋ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤਸਕਰ

Leave a Reply