ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਦੇ ਬੁੱਤ ਦੀ ਦਿੱਖ ਸੰਵਾਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ

Amritsar Punjab


ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਦੇ ਬੁੱਤ ਦੀ ਦਿੱਖ ਸੰਵਾਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ

Leave a Reply