ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਕਾਂਗਰੇਸ 30 ਸਾਲਾ ਚ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ- ਬਾਦਲ

Nabha Punjab


ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਕਾਂਗਰੇਸ 30 ਸਾਲਾ ਚ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ- ਬਾਦਲ

Leave a Reply