ਲੋਕਾ ਦੇ ਘਰਾ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆ 6 ਅੋਰਤਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ (ਵੀਡੀਓ)

Nabha Punjab


ਲੋਕਾ ਦੇ ਘਰਾ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆ 6 ਅੋਰਤਾ ਨੂੰ  ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ

Leave a Reply