ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਰਨਜੀਤ ਸਿਂੰਘ ਬਣੇ ਕਾਂਗਰਸ਼ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੈਲ ਦੇ ਸਕੱਤਰ

Amritsar Punjab

Leave a Reply