ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪ੍ਰੇਸ ਸੰਗਰਸ਼ ਵਲੋ ਸੰਜੀਵ ਪੁੰਜ ਦੀ ਮਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਸ ਸੰਗਰਸ਼ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਵਰੇਗੰਡ

Amritsar Punjab

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਸਨੀ ਸਹੋਤਾ ) ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪ੍ਰੇਸ ਸੰਗਰਸ਼ ਵਲੋ ਸੰਜੀਵ ਪੁੰਜ ਦੀ ਮਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਸ ਸੰਗਰਸ਼ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਵਰੇਗੰਡ ਮਨਾਈ

ਇਸ ਵਿਚ ਪਤਰਕਾਰਾ ਨੂੰ ਆ ਰਹਿਆ ਮੁਸ਼ਕਲਾ ਨੂੰ ਹਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪਰਧਾਨ ਦੇ Chairman  ਦੀ ਵੀ ਨੀਯੂਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕੇਕ ਕਟ ਕੇ ਵਰੇ ਗੰਡ ਮਨਾਈ ਗਈ

ਇਸ ਮੋਕੇ ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਜ਼ਿਲਿਆ ਤੇ ਪਿੰਡਾ ਤੋ ਵੀ ਪਤਰਕਾਰ ਹਾਜਰ ਰਹੇ

Leave a Reply