ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਲੰਗਰ (ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ)

Amritsar Punjab

Leave a Reply