ਨਹੀਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਕਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਵਿਖਾਈਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ

Faridkot top

ਨਹੀਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਕਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਵਿਖਾਈਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ

Leave a Reply