ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਠੇਕਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹਦੂਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਠੇਕੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾਂ

Faridkot Most View Punjab

ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਠੇਕਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹਦੂਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਠੇਕੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾਂ

Leave a Reply