ਦਾਜ ਤੋ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਧੀ ਨੇ ਖਾਧਾ ਜਹਿਰ,ਮਾਂ ਨੇ ਤੜਪਦੇ ਦੇਖ ਖੁਦ ਖਾਦਾ ਸਲਫਾਸ,ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ

Punjab Tarn Taran Sahib Top Slide

ਦਾਜ ਤੋ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਧੀ ਨੇ ਖਾਧਾ ਜਹਿਰ,ਮਾਂ ਨੇ ਤੜਪਦੇ ਦੇਖ ਖੁਦ ਖਾਦਾ ਸਲਫਾਸ,ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ

Leave a Reply