ਰਿਟਾਇਰਡ S.D.O ਦਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰਕੇ ਕੀਤਾ ਕਤਲ, ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ C.C.T.V ਵਿੱਚ ਕੈਦ

Gurdaspur Punjab top

ਰਿਟਾਇਰਡ S.D.O ਦਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰਕੇ ਕੀਤਾ ਕਤਲ, ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ C.C.T.V ਵਿੱਚ ਕੈਦ

Leave a Reply