ਜੰਮੂ ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਪਥਰਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝੜਪ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਕਰਫਿਊ

Jammu and Kashmir Most View

ਜੰਮੂ ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਪਥਰਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝੜਪ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਕਰਫਿਊ

Leave a Reply