ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਖਹਿਰਾ ਤੇ ਆਪ ਦਾ ਟੁੱਟਿਆ ਨਾਤਾ

Amritsar Punjab

ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਖਹਿਰਾ ਤੇ ਆਪ ਦਾ ਟੁੱਟਿਆ ਨਾਤਾ

Leave a Reply