ਪਹਿਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਣਾਏ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਹੁਣ ਓਹਨਾ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚੀ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਲਗਣ ਗਏ ਕੈਂਪ

Gurdaspur Punjab

ਪਹਿਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਣਾਏ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਹੁਣ ਓਹਨਾ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚੀ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਲਗਣ ਗਏ ਕੈਂਪ

Leave a Reply