ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਿੰਗਲਵਾੜੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮਨਾਈ ਗਈ

Amritsar Punjab

ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਿੰਗਲਵਾੜੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮਨਾਈ ਗਈ

Leave a Reply