ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇੇ ਤਲਵੰਡੀ ਫਾਟਕ ਤੇ ਬਣ ਰਹੇ ਪੁਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲਾ ਭਖਿਆ

Faridkot Punjab

ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇੇ ਤਲਵੰਡੀ ਫਾਟਕ ਤੇ ਬਣ ਰਹੇ ਪੁਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲਾ ਭਖਿਆ

Leave a Reply