ਵੁਮੈਨ ਸੈੱਲ ਦੀ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ”ਪ੍ਰਭ ਆਸਰਾ” ਸੰਸਥਾ ਵਿਖੇ ਫਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈਕ-ਅੱਪ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ

Kharar Most View Punjab

ਵੁਮੈਨ ਸੈੱਲ ਦੀ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ”ਪ੍ਰਭ ਆਸਰਾ” ਸੰਸਥਾ ਵਿਖੇ ਫਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈਕ-ਅੱਪ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ

Leave a Reply