ਚਕਵਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਵਿਖੇ 71ਵੀ ਮੈਨ ਅਤੇ 34ਵੀ ਵੋਮੈਨ ਸੀਨੀਅਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵੇਟਲਿਫਟਿੰਗ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸ਼ੁਰੂ

Kharar Punjab top

ਚਕਵਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਵਿਖੇ 71ਵੀ ਮੈਨ ਅਤੇ 34ਵੀ ਵੋਮੈਨ ਸੀਨੀਅਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵੇਟਲਿਫਟਿੰਗ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸ਼ੁਰੂ

Leave a Reply