ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਿਲੇ D.C.P ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਪਵਾਰ ਨਾਲ

Amritsar Punjab

ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਿਲੇ D.C.P ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਪਵਾਰ ਨਾਲ

Leave a Reply