ਮਜੀਠਾ : ਕੈਨੇਰਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ‘ਚ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾ ਕੇ ਲੁੱਟੇ 38 ਲੱਖ ਰੁਪਏ

Amritsar Most View Punjab Uncategorized

ਮਜੀਠਾ : ਕੈਨੇਰਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ‘ਚ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾ ਕੇ ਲੁੱਟੇ 38 ਲੱਖ ਰੁਪਏ

Leave a Reply