ਰਵੇਲਾ ਅਤੇ ਖਸਰੇ ਦੇ ਟੀਕੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹੋਂਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲਿਟਲ ਸਟਾਰ ਸਕੂਲ ‘ਚ ਲਗਾਏ ਟੀਕੇ

Punjab Tarn Taran Sahib


ਰਵੇਲਾ ਅਤੇ ਖਸਰੇ ਦੇ ਟੀਕੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹੋਂਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲਿਟਲ ਸਟਾਰ ਸਕੂਲ ‘ਚ ਲਗਾਏ ਟੀਕੇ

Leave a Reply