ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ,ਤੇ ਪੁਤਲਾ ਵੀ ਫੂਕਿਆ (ਵੀਡੀਓ)

Amritsar Punjab


ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ (ਵੀਡੀਓ)

Leave a Reply